Fordele, medlemsliste og kontigenter
Hundested Erhverv tilbyder medlemskab for alle virksomheder, foreninger og private, der har visioner for fremtiden. Hvorfor skal jeg være en del af fællesskabet? Hvilke fordele er der for mig?
Indsigt og overblik
Hundested Erhverv er foreningen som styrker samarbejdet mellem erhvervslivet, kulturinstitutioner, foreninger, ildsjæle og kommunen. Her finder du bestyrelsen, vedtægter, vores vision og årsberetninger.
Oplevelser, events og projekter
En af Hundested Erhvervs kerneområder er, at styrke projekter der favner alt fra events som Halsnæs Løb til Sildens Dag over nytænkning af bymiljøet til udgivelsen af en markedsføringsfolder som Det Sker.
Gode tips og værktøjer

Tænker du på at starte ny virksomhed? Er du en virksomhed som har brug for rådgivning i forhold til at udvikle og vækste? Så prøv at se nogle af de mange gratis hjælpemidler her.

Hvem? Hvad? Hvorfor? 
Find historier, artikler og omtale om Hundested Erhverv. Både i og uden for Halsnæs. Og om de mange begivenheder som vi er en del af. 
Netværk på tværs
Hundested Erhverv har mange som de koorpererer med. Både i forhold til at lære af hinanden, dele ny viden og skabe nye netværk på tværs af brancher og traditioenlle skel.